ความสุขคืออะไร หาได้จากที่ไหน…

     ในชีวิตของเรานั้น สิ่งที่ต้องการแรกๆ อาจจะเป็นเงินทอง ร่างกายแข็งแรง ครอบครัวที่ดี แต่อีกอย่างหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือความสุข บางคนอาจจะสงสัยว่าความสุขคืออะไร ทำไมต้องมีความสุข ถ้าเรานั้นมีความสุข ทุกอย่างในชีวิตเราก็จะได้รับอารม์ด้านบวกไปด้วย และบางทีนั้นความสุขก็เป็นตัวที่ช่วยเราดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันด้วย เราลองมาดูกันว่าความสุขนั้นทำอะไรให้เราได้บ้างและเราจะไปหาความสุขเหล่านี้ได้จากที่ไหน

มั่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว
     ความสัมพันธ์ที่ดีและมีความใกล้ชิดจะช่วยยืดเวลาให้เราแก่ช้าลง กลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวจะทำให้สุขภาพเริ่มแย่ลงในวัยกลางคน จะทำให้สมองทำงานผิดปกติและทำงานแย่ลงและมีชีวิตที่สั้นกว่าคนทั่วไป

     ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในสังคมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี คนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและกว้างขวางรู้จักคนรอบข้างมากมาย จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวและหงา

คุณภาพของความสัมพันธ์สำคัญกว่าปริมาณ
     ในสังคมที่มีคนเยอะมากมายแต่ก็ยังทำให้รู้สึกยังเหงาและรู้สึกโดดเดี่ยว ถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนเยอะ แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่าความใกล้ชิดและคุณภาพของความสัมพันธ์ เพราะคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวที่รักและช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะมีชีวิตยืนยาวกว่าคนที่อยู่ในครอบครัวที่ขัดแย้งและบาดหมางกัน ถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มีปัญหานอกใจและอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนก็ตาม

ความสัมพันธ์ที่ดีช่วยป้องกันโรคทางสมอง
     คนที่อยู่ในครอบครัวที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะมีโอกาสน้อยกว่าที่จะเป็นโรคความจำเสื่อม ในเวลาที่รู้สึกว่ามีที่พึ่ง แล้วสามารถพึ่งพาอาศัยคนอื่นๆ ได้ ถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์ยาก คนกลุ่มนี้ก็ยังมีสุขภาพจิตที่ดีและจำได้แม่น

สรุปการใช้ชีวิตให้มีความสุข
     ชีวิตคนเรานั้นสั้น เราไม่มีเวลาให้กับการให้ร้ายแก่กัน หรือการขัดแย้งและไม่พอใจซึ่งกันและกัน คนที่ยังยึดติดความบาดหมาง มีแต่จะทำให้สุขภาพแย่ลง เราควรจะเอาเวลาที่มีไปใช้ชีวิตดีกว่า

     ไม่มีทางลัดที่จะนำเราไปสู่ชีวิตที่ดีได้ การสร้างความสัมพันธ์นั้นต้องการเวลา แรงกายและใจที่ทุ่มเท คนที่พบว่ามีความสุขในบั้นปลาย มักจะเป็นคนที่รู้จักสร้างและรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมถึงเพื่อนและสังคม ให้เวลากับคนที่เรารัก เข้าหาคนที่อยู่ไกลเรา

     การมีส่วนร่วมในสังคมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการมีชีวิตที่ยืนยาว ในขณะที่การอยู่อย่างโดดเดี่ยวจะทำให้ชีวิตแย่และสั้นลง คนที่สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี จะมีอายุยืนยาวมากกว่าคนที่ใช้ชีวิตและมีความสัมพันธ์ที่ขัดแย้ง คนที่อยู่ในครอบครัวที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะมีโอกาสน้อยที่จะเป็นโรคความจำเสื่อม